Regionvegsjefen føler seg trygg på at Stortinget stiller opp med de nødvendige bevilgningene fra og med 2009, all den tid både Statens vegvesen og Vestlandsrådet nå anbefaler dette.

For det er neppe tvil om at Vestlandsrådet i ekstramøtet mandag 14. mars vil foreslå startpenger til Eikåstunnelen fra 2009. Kanskje bare 10 millioner første året, men arbeidet blir satt i gang.

— Vi hadde håpet at tunnelen skulle få penger fra 2006. Eikåstunnelen skulle jo vært bygd for lenge siden, sier Eva B. Bolstad, som er medlem Veikomiteen for Eikåstunnelen. Sammen med resten av beboerne på Vikaleitet har hun demonstrert, sperret trafikken og jobbet på andre måter for gjøre offentlige myndigheter oppmerksomme på det presserende behovet for å legge om trafikken.

Bergen må forskottere

Arne Jakobsen fra Ap har vært høyt og lavt de siste par ukene for å finne penger til Eikåstunnelen.

— Nå ligger den inne. Det må Bergen kommune, fylket og Statens vegvesen utnytte slik at vi kan få penger til den allerede på statsbudsjettet for 2006, sier Jakobsen, som mener at Bergen før forskottere.

— Det kommer ikke på tale. Det har vi ikke penger til, sier byrådsleder i Bergen, Monica Mæland, H. Mæland er svært misfornøyd med at Eikåstunnelen må vente helt til 2009, og har gitt tydelig uttrykk for det i brev til Hordalands representanter i Vestlandsrådet. Bergen kommune krever at arbeidet med Eikåstunnelen settes i gang i 2006.

Mange ulykker

E 39 forbi Vikaleitet er en svært ulykkesbelastet strekning. 15.000 biler kjører forbi hver dag, og fra neste år ventes dette tallet å stige til ca. 20.000 når trafikken over over Nordhordlandsbrua slipper å betale bompenger.

Da Vestlandsrådet samlet seg til møte 4. mars for bl.a. å fordele penger til anlegg på E 39 for perioden 2006-2015, sto Eikåstunnelen oppført med kroner 0,- for hele perioden. Hordalands representanter nektet å godta dette. De krevde og fikk gjennomslag for et ekstramøte der Eikåstunnelen skulle være på plass.

Akseptabelt

Til ekstramøtet mandag på Flesland har fylkesrådmann Per Drageset i Sogn og Fjordane laget en innstilling der det er ført opp 10 millioner kroner til Eikåstunnelen i 2009. Resten av beløpet, 110 millioner, har han plukket fra Nordhordlandspakken og fra ulike prosjekter i Rogaland og Sogn og Fjordane.

— Dette burde være akseptabelt. Det er klart vi kunne ønsket å få starte Eikåstunnelen tidligere. Men det viktige er at vi nå har en reell fullfinansiering av tunnelen innenfor rammer som er vedtatt av Stortinget, sier Gisle Handeland, som representerer Aps fylkestingsgruppe i Vestlandsrådet.

FARLIG STREKNING: E 39 forbi Vikaleitet i Åsane er smal, og det skjer stadig større og mindre ulykker på strekningen. Bildet viser hva som skjedde en novemberdag høsten 2004. ARKIV: TOR HØVIK