— Det finnes ingen godkjenningsordning for lekeapparater. Det er derimot laget standarder som produsentene må følge. Disse gjelder også for apparat som er hjemmelaget, sier avdelingsleder Gunnar Woll i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Han forteller at ansvaret ligger på eieren av apparatet, i dette tilfellet barneparken.

— Det er eieren som har ansvar for å sørge for at apparatet er i den stand det skal være, sier Woll.

Han ble i går varslet om ulykken i barneparken i Ytrebygda og tok omgående kontakt med Fana-politiet. Nå skal hendelsen granskes.

— Vi har stoppet rivingen av lekeapparatet og avventer rapport og bilder fra politiet. Før vi har studert disse, er det umulig å si noe om forskrifter er brutt, sier Woll.

Styreren i barneparken forteller til BT at apparatet ble godkjent av Teknisk hygiene i Bergen kommune for et par år siden. Lekeområdet besto inspeksjonen med unntak av et par mindre merknader. Disse ble utbedret omgående.

Teknisk hygiene heter i dag Miljørettet helsevern, og er underlagt oppvekstetaten. Her får BT opplyst at de ikke har kompetanse til å godkjenne lekeapparat, og at de bare fører tilsyn med lekeplasser.

— Vi ser mest på hygiene og på uteområdenes helhet, underlag og liknende. Vi går ikke inn og godkjenner selve lekeapparatet, sier kommunaldirektør for oppvekst, Anne-Marit Presterud til BT.