— Samnanger og Fusa lensmannskontorer ønsker å tilbakeføre gjenstandene til sine rettmessige eiere. Mange av gjenstandene er gamle. Kanskje har de antikvarisk verdi og i alle fall affeksjonsverdi, forteller politiets informasjonsleder Trygve Hillestad.

Politiet antar at mesteparten av beslagene stammer fra fritidshus i Kvam, Samnanger, Fusa, Lindås og Masfjorden, men ser imidlertid ikke bort i fra at den 36 år gamle mannen som politiet mener står bak de omfattende tyveriene også kan ha stjålet gjenstander i andre kommuner i Hordaland.

Politiet anmoder personer som mener å ha blitt frastjålet gjenstander fra sine fritidshus i nevnte kommuner om å ta kontakt med sitt lokale politi. Der vil man kunne gå gjennom fotos av beslagene for gjenkjennelse, nærmere identifisering og registrering av sine eiendeler.

Blant de beslaglagte gjenstandene er bl.a. gamle kråskap, rosemalte kister, elektrisk verktøy, rundt 20 sykler i god stand, pyntegjenstander, sølvtøy, våpen, ammunisjon, gamle radioer, gamle strykejern, gamle taklamper, gamle symaskiner, bildekk på felg, klesruller, gamle klokker, nye dørblad med og uten karm, rokker for å ha nevnt noe.

ANTIKVITETER: Flere tiner og kister hører også med blant tyvegodset.
POLITIET
VÅPEN: En rekke våpen ble funnet.
POLITIET
STJÅLET? En flott kiste.
POLITIET