— Jeg tror prisnedgangen vi hadde på begynnelsen av 1990-tallet vil gjenta seg, sier Steinar Manengen.

— Om ett års tid vil vi sannsynligvis se helt andre byggepriser enn i dag, sier Manengen, som er konserndirektør i KLP Eiendom.

Prosjekter på is

Før helgen sa Manengen til Estate Media at det nå er blitt så dyrt å bygge at utbyggere legger prosjekter til side. Dermed blir det mindre å gjøre for entreprenørene.

— Når etterspørselen synker, kommer byggeprisene etter. Vi som har vært i bransjen en stund har vært gjennom dette før. Fra toppen i 1987 falt bygge kostnadene med 30-40 prosent, sier Manengen.

Han har vært leder i KLP Eiendom siden begynnelsen av 1980-tallet. Manengen tror nedgangen kommer neste år.

— Etter en helt unormal økning i prisene er det naturlig med en reaksjon som bringer prisene tilbake til et mer normalt leie, sier han.

KLP Eiendom er et datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse, og en av landets største eiendomsforvaltere. Selskapet er blant dem som har lagt prosjekter på is fordi de ikke lenger er lønnsomme.

- Må ned 10.000 kroner

Steinar Manengen sier knapphet på arbeidskraft og byggevarer har gjort at utbyggerne nærmest har kunne diktere prisen på nybygg.

Han mener prisene for å bygge nå er blitt så høye at folk ikke har råd til å kjøpe nye boliger. Derfor går det også mot bråstopp i nybyggingen.

— Behovet er der, men prisene må kanskje ned med 10.000 kroner per kvadratmeter før folk har råd til å betale igjen, sier han.

I fjor ble det bygget ferdig 3529 nye boliger i Hordaland, 37 prosent flere enn året før. Og enda flere skal det bli: I fjor ble det satt i gang 4215 nye boliger.

Samtidig har prisene på nye leiligheter i Bergen falt med 8,4 prosent det siste året.

Steinar Manengen er klar på at mange som skal selge boliger i nybygg må sette ned prisen om de skal få solgt.

— Mange spekulanter som sitter på kontrakter på boliger under bygging må trolig selge med tap, sier han.

Globalt prishopp

Regionsjef Yngve Fløisand i JM Byggholt, en større utbygger i Bergen, mener det blir feil å trekke paralleller til nedgangen i årene rundt 1990.

— Den gang hadde vi et dramatisk fall i økonomien, med stor ledighet og kjempehøy rente. I dag har vi en sterk økonomi med lav ledighet og moderat rente, sier Fløisand.

— Høy aktivitet innenfor offentlig bygging tilsier også at vi ikke vil få noe stort fall.

I tillegg, sier han, er prishoppet på byggevarer et globalt fenomen, og dermed noe vi ikke kan gjøre så mye med.

— Om vi gjør en god jobb kan byggekostnadene falle 10-15 prosent de neste årene. En mer dramatisk nedgang får vi først om ledigheten blir stor, men det ligger ikke i tiden, sier Fløisand.

Bergens Tidende