— Omsetningstiden gir en god pekepinn på hvordan boligprisen vil utvikle seg. Går omsetningstiden opp, vil prisveksten avta. Og omsetningstiden er nå i snitt det dobbelte av hva den var i januar. Snittboligen må nå gjennom fire visningsrunder før salg. De neste ukene blir veldig avgjørende for boligprisutviklingen ut året, sier Garborg til Dagens Næringsliv.

DnB NOR Eiendom er Norges største eiendomsmeklerkjede. Deres egen statistikk viser at boliger som er lagt ut de siste ukene, blir liggende dobbelt så lenge ute i markedet før de blir solgt enn tilfellet var i slutten av januar. Prisene må dermed ned for at potensielle kunder skal fatte interesse.

— Økningen i omsetningstid vil snart bli ledsaget av en prisnedgang på boliger, tror Garborg.

Prisstatistikk fra Econ og eiendomsmeklerbransjen underbygger tendensen. Flere boliger kommer inn i markedet enn antallet som blir solgt. Statistikken viser også at boligprisene ikke stiger like bratt som de gjorde.

ILL: LINK ARKITEKTER/MIR Visu-als