Biskopen avbrøt sitt opphold i Østerrike og kom tilbake til Norge torsdag, etter nyheten om at tidligere biskop i Trondheim, Georg Müller, trakk seg etter avsløringer av seksuelle overgrep for rundt 30 år siden.

I dag klokken 12 stilte Eidsvig til pressekonferanse sammen med kontaktperson i Oslo katolske bispedømmes fagetiske råd, psykolog Huan Nguyen, medlem av Oslo katolske bispedømmes fagetiske råd og sogneprest Sigurd Markussen, som er kontaktperson for den fornærmede i Müller-saken.

Kjent med to nye saker I en pressemelding som ble delt ut til journalistene umiddelbart før pressekonferansen, gjentar biskop Eidsvig at han bare var kjent med fire tilfeller av seksuelle overgrep i kirken før Müller-saken kom opp. Siden har flere saker blitt kjent.

Eidsvig fortalte at han ble kjent med to nye saker da han kom til Norge torsdag, men at også disse to sakene handler om overgrep som "ligger noen tiår tilbake i tid".

Gir ikke politiet innsyn Eidsvig sier at han vil ta kontakt med statsadvokaten om denne saken, men skriver at han ikke vil gi politiet innsyn i det såkalte hemmelige arkivet som den katolske kirken sitter på, og som omhandler kjente påstander om overgrep. Dette gjentok han under selve pressekonferansen.

— Det spørsmålet som har vært hyppigst stilt og oftest omtalt, er hvorfor vi ikke har sagt noe om disse sakene til politiet, sa Eidsvig til å begynne med.

Han henviste til norsk lov, som ikke gir prester plikt til å røpe opplysninger fra skriftemål, og til den katolske kirkens regler, som absolutt forbyr slike brudd på taushetsplikten.

— Når enkelte av dere sier at jeg valgte å tie, vil jeg si at valget var enkelt, sa Eidsvig.

Han understreket igjen at overgrepsofferet i Müller-saken selv ikke ønsket at saken skulle bli tatt videre.

— Ingen ville komme til oss for å skrifte hvis taushetsplikten var borte, understreker Eidsvig.