Ved Eidsvåg skole sier prognosen at elevtallet blir stabilt, litt stigende. Likevel foreslår kommunen å legge den ned ungdomstrinnet ved den kombinerte barne— og ungdomsskolen. Anslått innsparing er tre millioner kroner i 2005/2006 om 150-200 elever flyttes fra Eidsvåg til Åstveit. Eidsvågforeldrene aksepterer ikke at skolen ofres.

Arbeidsgruppen viser til at Åsane og Arna er de bydelene som har klart lavest antall elever per skole med ungdomstrinn. Dersom det skal opprettes et nytt ungdomstrinn i nordre bydel i Åsane, vil dette innebære at to av de andre seks i bydelen legges ned, i første omgang Eidsvåg. Lokalene der barnetrinnet i Eidsvåg holder til, vil kommunen selge eller leie ut.

For å unngå overbelegg på Åstveit skole, planlegges det samordnet opptak mellom Blokkhaugen, Åstveit og eventuelt Marikollen. Det vises til at bygget der ungdomsskoleelevene på Eidsvåg holder til, er et tungdrevet bygg som vil kreve store ressurser å sette i stand.

Foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved Eidsvåg skole godtar ikke at ungdomsskolen blir lagt ned fordi det er lite elevgrunnlag andre steder i Åsane. Dersom kommunen har forsømt sitt arbeid med vedlikehold og oppgradering, slik at regningen blir stor, er dette er problem for kommunen, men kan ikke aksepteres som argument for nedleggelse, mener FAU. De mener det er realistisk å tro at flytting av elevene vil føre til tredobling av skyssutgifter. Det vises også til at det er viktig å skape trygge møteplasser i nærmiljøet for å skape identitet. En sentralisering av skolen i Åsane vil skape rotløshet og manglende sosial kontroll, hevdes det.

Førsteklasseforeldrene ved Eidsvåg skole er også bekymret for at barna deres skal flyttes til et bygg kommunen selv erkjenner er tungdrevet og vil kreve store ressurser å sette i stand.

<b>FRYKTER SENTRUM:</b> Foreldrearbeidsutvalget ved Eidsvåg skole frykter at barna deres blir rotløse og at den sosial kontrollen forsvinner hvis de blir flyttet ut av nærmiljøet og nærmere Åsane senter for å gå på ungdomsskolen.