Kommunestyret i Eidfjord gjorde som Hordaland Ap, snudde 180 gradar, frå nei til ja til luftspenn.

Snuoperasjonen skjedde få timar før fristen for uttale til sjøkabelutgreiingane gjekk ut.

Drama

Blant argumenta var at ilandføringa av sjøkabel kan rasera speleplassen for det historiske spelet «Heilagbrotet» ved fjordkanten i Simadal. Ei spesialkonstruert scene vart bygt til urframføringa av dramaet om Rika-Ragna under kyrkjejubileet for to år sidan. Dramatikaren Torunn Ystaas har endra litt på manuskriptet, og det er duka for nypremiere Kr. Himmelfartsdag i år. I Eidfjord er det stemning for fleire framsyningar av spelet om Ragna Asolfson frå Simadal som gjorde bot for syndene sine ved å finansiera gamlekyrkja i Eidfjord frå 1309.

Kompensasjon

Sjølv om Eidfjord no går inn for luftspenn, vil kommunestyret ha meir pengar til Hardanger som kompensasjon for ulempene enn dei 100 millionar kronene som Statnett, etter konsesjonsvilkåra, er pålagt å setja av til avbøtande tiltak for reiselivet.

I debatten vart det påpeika at kraftstasjonen i Simadal og Sysedammen ikkje er til ulempe for reiselivet, men tvert om blitt viktige turistattraksjonar.

Tidlegare er det kjent at utsendingar frå Voss Ap røysta for luftspenn under fylkespartiet sitt snuoperasjonsmøte sist laurdag.