Norge og Storbritannia legger nå et voldsomt diplomatisk press på kongolesiske myndigheter for å få Joshua French utlevert — enten gjennom benådning eller soningsoverføring. French har dobbelt statsborgerskap, og derfor var EUs stedlige representant med da norske diplomater møtte statsministeren i Kongo mandag.

Norge trapper opp sin diplomatiske tilstedeværelse med ytterligere en tjenestemann, som trolig er på plass tirsdag.

- Vanskelig for French

— Vi har jobbet i fire og et halvt år nå med å få utlevert dem begge til Norge. Jeg tror og håper at den dramatiske situasjonen knyttet til Molands dødsfall skal gjøre det lettere å få utlevert French, sier Eide til NTB.

Joshua French opplever situasjonen sin i fengselet i Kinshasa som svært vanskelig, ifølge utenriksministeren, som mandag møtte familien hans. UDs representanter i Kongo var sammen med ham i militærfengselet.

Det er fortsatt for tidlig å si noe om når Molands båre kan ventes til Norge. Etterforskningen av dødsfallet skal først avsluttes og alle formaliteter være på plass, før båren kan sendes til Norge.

Har etablert kontakt

Det er kontakt på ministernivå mellom Norge og Kongo om fengslede Tjostolv Molands dødsfall og muligheten for å få Joshua French overført til Norge for soning.

Det opplyste utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) da han mandag møtte moren til Joshua French, Kari Hilde French, for å snakke om dødsfallet til Tjostolv Moland.

Det var Joshua French som fant vennen død i cellen i hovedstaden Kinshasa i Kongo, der French fortsatt sitter fengslet.

Båren skal hjem

— Under møtet i UD lovet utenriksministeren at båren til Tjostolv Moland vil komme hjem til Norge, sier advokat Hans Marius Graasvold til NTB.

Graasvold deltok på møtet sammen med Kari Hilde French og sier at det ifølge utenriksministeren er kontakt om saken mellom Norge og Kongo på ministernivå og vil være det også i dagene framover.

Ifølge Graasvold forsikret utenriksministeren at saken vil bli prioritert, men samtidig redegjorde han for de problemer norske myndigheter står og har stått overfor i saken.

— UD rår ikke over virkemidler, det vil si pressmidler, som kan sette fart i saken, utover at det vil være uaktuelt for norske myndigheter å innlede noe samarbeid med kongolesiske myndigheter med mindre saken løses snarlig, sier Graasvold.

Har ikke svart

Norge og Kongo har ikke nære forbindelser. Ifølge advokaten viste Eide blant annet til at det ikke er etablert noe utviklet samarbeid mellom de to landene, heller ikke forretningssamarbeid, som kunne gi norske myndigheter handlingsrom.

Utenriksministeren forklarte videre at det har vanskeliggjort arbeidet at kongolesiske myndigheter ikke har svart på alle henvendelser om saken, verken fra statsminister Jens Stoltenberg eller fra UD.

To timer

Møtet i Utenriksdepartementet mandag varte i to timer. I tillegg til muligheten for å få Joshua French overført til Norge for soning, dreide møtet seg om praktiske detaljer rundt hjemsendelse av båren med Tjostolv Moland.

— Båren skal hjem så snart som mulig, var utenriksministerens budskap, ifølge Graasvold.

Han sier det kan ta noe tid, fordi Kongo naturligvis har prosedyrer for å håndtere slike saker.

— Det kan blant annet bli aktuelt med obduksjon. Det må vi ha forståelse for, sier Graasvold.

Han hadde mandag ingen opplysninger til pressen om årsaken til Tjostolv Molands død.

En talsperson for den kongolesiske regjeringen sier mandag til nyhetsbåret AFP at det er satt i verk undersøkelser for å finne ut om Molands dødsfall skyldes drap eller selvmord.

En lege har på anmodning fra det norske konsulatet undersøkt den døde, og Moland er mandag brakt til Mama Yemo hospital for obduksjon, sier han.

- Redde Joshua French

Familiene til Tjostolv Moland og Joshua French mener norske myndigheter ikke har gjort en god nok jobb med å hjelpe de to, som ble dømt til døden i 2010 for drap på sin sjåfør. Både French og Moland har hele tiden benektet at de skjøt sjåføren.

Foreldrene til de to fengslede har lenge rettet skarp kritikk mot myndighetenes innsats for å få French og Moland overført til Norge. Mandag, dagen etter dødsfallet, var den ikke mindre krass.

Men til NTB sier Knut Moland, Tjostolv Molands far, samtidig at det «nå er om å gjøre å redde livet til den andre, Joshua French.»

Også Kari Hilde French har lenge vært oppgitt over myndighetenes innsats i saken. Påbloggensin oppfordrer hun det norske folk til å la det bli «en storm mot UD og våre myndigheter».

Advokat Graasvold sier han er usikker på om utenriksministerens budskap mandag ga Kari Hidle French større forståelse for myndighetenes problemer.

Trapper opp

Norge og Storbritannia legger nå et voldsomt diplomatisk press på kongolesiske myndigheter for å få Joshua French utlevert – enten gjennom benådning eller soningsoverføring.

French har dobbelt statsborgerskap, og derfor var stedlige representanter fra både EU og Storbritannia med da norske diplomater møtte statsministeren i Kongo mandag.

Norge trapper opp sin diplomatiske tilstedeværelse med ytterligere en tjenestemann, som trolig er på plass tirsdag.

– Vi har jobbet i fire og et halvt år nå med å få utlevert dem begge til Norge. Jeg tror og håper at den dramatiske situasjonen knyttet til Molands dødsfall skal gjøre det lettere å få utlevert French, sier Eide til NTB.

FUNNET DØD: Tjostolv Moland (til venstre) ble søndag morgen funnet død i cellen han disponerte med kameraten og meddømte Joshua French.
Thomas Hubert, Aftenposten