GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bergens-tidende.no En ukes politisk debatt etter BTs oppslag om Gaia som har mistet 6,5 millioner passasjerer, har vært nedslående lesning for Eide. Den tidligere meget markante kommunalråden for byutvikling slår både til høyre og venstre. Fylkeskommunenskurk nr. 1 — Aps Arne Jakobsen og Sps Rune Skjælåen representerer skurk nr. 1; fylkeskommunen. Av fylkets samlede kollektivmidler går bare seks-syv prosent til Bergen. Det hadde ikke vært urimelig om Bergen fikk en tredjedel, slik vi i lange perioder fikk av veimidlene. Men seks-syv prosent er i alle fall hårreisende lite, sier Eide.Sp og Ap har i fylkestinget stemt mot at Bergen får kontroll over tilskuddene til kollektivtrafikken.- Tidligere samferdselsminister Odd-Einar Dørum satte ned et "professorutvalg" med base i Bergen, som tydelig viste at samtlige storbyer i Norge taper den fylkeskommunale pengekampen. Det er derfor arrogant når nåværende samferdselsminister Terje Moe Gustavsen nøyer seg med å påpeke at fylkeskommunen har ansvaret. Han sitter på nøkkelen til å la Bergen bli forsøkskommune for selv å styre kollektivtrafikken, i tråd med et enstemmig vedtak i Bergen formannskap. Bybanefiende Om Høyres Monica Mæland, leder for komiti for miljø og byutvikling, sier Eide:- Høyre har både systematisk jobbet for å svekke bybanen og for å få ressurser vekk fra kollektivtiltak til fordel for privatbilismen. Partiet snakker varmt for bussen. Men samtidig satte partiet foten ned for å bruke bompenger til kollektivstøtte.Byråd for miljø og byutvikling, Tom Knudsen (Ap) finner heller ingen nåde i Eides øyne. Bommer til bussen - Jeg synes det er pinlig at Tom Knudsens eneste budskap er at vi må klage mer til staten. Han representerer et parti som har sagt nei til å skaffe 35 millioner bompengekroner årlig til kollektivtrafikken. Hadde Bergen gitt sitt til kollektivtrafikken gjennom en ny bompengeavtale, ville det moralske presset på staten om å yte sitt vært meget stort. Eide mener eneste vei å gå nå, er å ta opp igjen forslaget om å bruke bompenger til kollektivtrafikken.- BT skriver tirsdag at dette først kan skje etter 2005. Det er feil. I vedtaket om Bergensprogrammet heter det at dette skal vurderes innen 2005. Politikerne kan faktisk ta opp forslaget i morgen. BTs fokus på kollektivtilbudets utilstrekkelighet kan hjelpe til at det skjer raskere.