• Hver nordmann spiser i gjennomsnitt 11 kg egg i året.
  • Nordmenn spiser tilsammen 23 millioner egg i løpet av de 5 påskedagene fra skjærtorsdag til 2. påskedag.
  • Spesialegg, deriblant økologiske egg, øker mest.
  • Kilde: Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt, KSL Matmerk
Alice Bratshaug
Alice Bratshaug
Poppe, Cornelius