— I utgangspunktet er vi alle imot egenandeler i skolen. Men når skolen ikke har penger, må vi foreldre av og til gå inn for slike ordninger for å få gjort noe, sier Rune Christiansen, leder for FAU ved Breimyra ungdomsskole i Bergen. Breimyra er en av tre skoler i Bergen der elevene betaler egenandeler for å leie skap. Ved Rothaugen og Håstein skole betaler elevene 50 kroner året, ved Breimyra 25 kroner måneden.

Elevene fornøyd

— Vi hadde så mange tyverier av eiendeler og klær at vi måtte velge låsbare skap. Vi kunne ikke be elevene gå i filler. Elevene er svært godt fornøyd, opplyser Rune Christiansen.

Mens andre ungdomsskoler lar elevene reise på dyre turer til utlandet, har Breimyra satset på rimelige turer til Geilo og Mjølfjell. Sosialt har det gitt like verdifullt utbytte.

— I Bergenhus bydel har bydelsstyret vedtatt at det ikke skal være egenandeler ved skolene. For oss er det krystallklart at skolen er gratis, sier Henning Warloe, Høyres gruppeleder i bydelsstyret.

Det var han som fremmet forslaget om at alle egenandeler skulle opphøre. Han mener skap er en del av skolens inventar og noe elever ikke skal betale for. Skap skal innpasses i ordinære budsjett og nye bygg ved ungdomsskolene bør planlegges med skap.

Kan ta initiativ

— Men når skolen ikke har penger, bør ikke foreldre da kunne ta noen initiativ?

— Initiativ kan tas, men det skal ikke lages opplegg som identifiserer dem som ikke kan betale. Vi har 3500 familier som mottar sosialhjelp i Bergen. Barn fra slike hjem skal ikke måtte melde seg syke når klassen skal på tur. Høydepunkt skal ikke overlates til privat økonomi, mener Warloe.

EGET SKAP: Maren Samuelsen er glad for at hun har et eget skap.
FOTO: RUNE SÆVIG