— Vi vurderer hver enkelt sak for seg og prøver alltid med frivillighet først. Hvis det ikke er mulig å få med den syke til behandling frivillig har vi ofte ikke andre valg enn å sende politi, sier overlege Torbjørn Hiis Bergh ved Bergen legevakt.

Situasjonen når pårørende og pasienter ringer til legevakten er i mange tilfeller uavklart.

  • Det kan være mennesker som virker utagerende og ikke har vært i kontakt med oss før. Vi er usikre på om personen kan være til skade for seg selv eller andre. Da velger vi gjerne å sende politi, sier Hiis Bergh.

Han har stor forståelse for at pasienter og pårørende opplever polititvang som traumatisk.

— Dette er selvfølgelig ikke en ideell situasjon. Men jeg opplever at denne problematikken er blitt bedre etter at vi fikk ambulansetjenesten for psykiatriske pasienter, sier overlegen.

Bergens Tidende lyktes ikke med å få en kommentar fra politiet i går.