Kalle Steffensen fra Skuteviken spør om vi kan teksten til en bergenssang om en bergenser som kommer til himmelen, men som lengter så veldig tilbake til Bergen at han vil ta fergen tilbake igjen?

BT: Det må være Helge Børseths «Eg ve hem igjen te Bergen» du tenker på. Her er teksten — god fornøyelse:

Her i byen e' eg født, her har eg det bra.

Stakkars alle så e' nødt te å dra herfra.

Di kan ikkje ha de' tidig der di kommer hen,

derfor lengter også alle hemover igjen:

Di ve' hem igjen te dampbadet i Marken

og strø kromler rundt te' enderne i parken.

Di ve hem te' Bryggen me' di gamle går'ne,

kanskje lengter di iblant te' Rundetårne'.

En gang må eg herifra, men då e' eg dø'.

Opp te' himlen ska' eg dra for te' stå i kø.

Men når eg me' porten venter og blir visitert,

kan eg høre englekoret sønge visjonert:

«Vi ve' hem igjen te' smitte' og te' smaue',

det får ikkje hjelpe at vi alt e' daue.

Vi ve' hem igjen, vi tar den neste fergen,

vi ve' hem igjen, ja hem igjen te' Bergen!