E. coli-bakterier ble funnet i 74 drikkevannsprøver tatt hos vannverk i Hordaland og Sogn og Fjordane i fjor. Bakteriene er funnet hos til sammen 30 små vannverk som til sammen leverer drikkevann til over 17.000 personer.

Funnene viser at det kan ha vært helsefarlig å drikke vannet fra de aktuelle drikkevannskildene.

– Prøvene viser at vannet er påvirket av avføring fra mennesker eller dyr. Hvis disse menneskene eller dyrene har vært bærere av sykdomsfremkallende bakterier, er det stor fare for at også disse bakteriene har fulgt med i drikkevannet, sier avdelingsdirektør Truls Krogh ved Folkehelseinstituttets avdeling for vannhygiene.

Setter i gang tiltak

Prøvene som viser e.coli-bakterier er tatt av vannverkene selv i løpet av fjoråret, og rapportert inn til Folkehelseinstituttet. Krogh kan derfor foreløpig ikke si noe om tilstanden ved vannverkene i år.

– Vannverkene skal imidlertid sette i gang tiltak med en gang de oppdager slike avvik, og i tillegg rapportere det inn til det lokale Mattilsynet, sier han.

Til tross for bakteriefunn hos hele 30 vannverk i Hordaland og Sogn og Fjordane, har utviklingen de siste årene vært positiv, ifølge avdelingsdirektøren.

– Veldig mange vannverk har gjort investeringer som gjør at antallet overskridelser er blitt færre, sier Krogh.

Mangler renseutstyr

Likevel er det fortsatt en del vannverk som helt mangler renseutstyr.

– På landsbasis var det ved siste opptelling 64.000 personer som fikk drikkevannet sitt fra anlegg helt uten renseanlegg, sier Krogh.

I tillegg kan bakterier komme i vannet dersom utstyret ikke fungerer slik det skal.

Bakteriene som er påvist har sannsynligvis kommet inn i drikkevannskilden og deretter kommet gjennom renseanleggene.

– Men også ved ledningsbrudd kan det komme bakterier inn i ledningen. Derfor anbefaler vi at folk spyler godt ut av springen, og ikke drikker det første vannet som blir tappet etter et ledningsbrudd, sier Krogh.

Har ditt drikkevann inneholdt e.coli-bakterier? Her er hele listen over vannverk der bakteriene er påvist:

Hordaland:

Dåfjord-Sælevik vassverk (Fitjar)

Stødle vassverk (Etne)

Austevoll vassverk Hufterøy (Austevoll)

Våga vassverk (Sveio)

Viki vassverk (Voss)

Austevoll vassverk Stolmen (Austevoll)

Sandgolt vassverk (Sund)

Austevoll vassverk Hundvåkøy (Austevoll)

Austevoll vassverk Selbjørn (Austevoll)

Tysse vassverk (Osterøy)

Jondal vassverk (Jondalen)

Seljestad vassverk (Odda)

Sævareid vassverk (Fusa)

Haus vassverk (Osterøy)

Sveio vassverk (Sveio)*

Rosendal og omegn vassverk (Kvinnherad)*

Omvikedalen vassverk (Kvinnherad)*

Søvik vassverk (Os)*

Vaksdal vassverk (Vaksdal)*

Stamnes vassverk (Vaksdal)*

Hamre vassverk (Osterøy)*

Matre vassverk (Masfjorden)*

(* : Ved disse vannverkene er det bare funnet e.coli-bakterier i én prøve. På grunn av mulige feil i analyser regner Folkehelseinstituttet derfor ikke funnet som helt sikkert.)

Sogn og Fjordane:

Salbu vassverk (Hyllestad)

Flatraket vassverk (Selje)

Nessane vassverk (Balestrand)

Sande vassverk (Gloppen)

Sølvberg og Bergset vassverk (Stryn)

Naustdal vassverk (Naustdal)*

Bryggja vassverk (Vågsøy)*

Nordfjordeid vassverk (Eid)*

(* : Ved disse vannverkene er det bare funnet e.coli-bakterier i én prøve. På grunn av mulige feil i analyser regner Folkehelseinstituttet derfor ikke funnet som helt sikkert.)