3000 beboere i Ytre Arna er rådet til å koke drikkevannet, etter at Vann— og avløpsetaten fredag fikk mistanke om redusert vannkvalitet i området. Oppfordringen går til beboerne nord for Peter Jebsens vei 129, og de berørte er varslet via tekstmelding.

— En rutineprøve viser redusert vannkvalitet. I påvente av resultater fra oppfølgingsprøver, der svaret vil foreligge fredag formiddag, anmoder vi for sikkerhets skyld abonnentene i det aktuelle området om å koke vannet frem til vi er helt sikre på at drikkevannet er trygt, sier fagansvarlig for vannforsyning Anna Walde ved Vann- og avløpsetaten.

E.coli

Kommunen har rundt 30 punkter på vannledningsnettet som det ukentlig tas prøver fra. E. coli er en av indikatorbakteriene som er funnet, skriver Bygdanytt

— De aller, aller fleste E. coli er ikke farlige. År om annet dukker det opp noen farlige E. coli, slik vi har hatt med utbrudd av matbåren sykdom - morrpølse er et eksempel fra noen år tilbake. Denne typen E. coli har

betegnelser som EHEC eller lignende, og må ikke forveksles med indikatorbakterien E. coli, sier fagansvarlig for vannforsyning ved vann— og avløpsetaten, Anna Walde, til avisen.

Mulig lekkasje

Walde tror en lekkasje på en ledning kan være årsaken til hendelsen.

— Vi mistenker at forurensingen stammer fra en ledning fra Gamsebotntjern, som inngår i reservevannforsyningen. Denne ledningen går frem til det ordinære vannledningsnettet, og høyere trykk og påfølgende lekkasje inn på dette kan være årsaken til forurensingen.