I tillegg kan tollmyndighetene på eget initiativ holde tilbake det de mener er mistenkelige varer. De som blir tatt med kopivarer får dem ikke med seg hjem, og risikerer dessuten bøter.

EU har de siste par årene begynt å ta problemet veldig på alvor. I mai i fjor hadde de blant annet en storstilt aksjon kalt «FAKE» der de beslagla mange hundre tonn piratkopier.

Ifølge egne rapporter er det viktige mål i EU å bedre lovene, ha flere grensekontroller og skape et sterkere samarbeid mellom merkevareprodusentene og tollvesenet.

Årsaken er at EU ser på handel med piratkopier som en trussel mot helse, sikkerhet, arbeidsplasser, konkurranseevne og handel. Salg av kopierte medisiner har blant annet økt med 45 prosent fra 2003 til 2004.h

Rapporter viser dessuten til at svært mye av piratvirksomheten er den del av organisert kriminell virksomhet, og at deler av midlene blir brukt til å finansiere terror.