• Vi kan ikke snakke med bomull i kjeften i EU-saken, sier Oddbjørn Nesje, som forgjeves prøvde å få Ap i Bergen til å skjerpe EU-profilen i partiprogrammet.

KARI PEDERSEN

Oddbjørn Nesje, tidligere rådgiver for finansbyråd Trond Tystad og profilert AUF'er har flyttet til Oslo og blitt politisk rådgiver i Europabevegelsen. Nesjes siste sprell i bergenspolitikken kom på gårsdagens årsmøte og handlet nettopp om EU.

To nei og ett nøytralt

Nesje har studert programforslagene til det rød-grønne regjeringsalternativet.

Mens både SV og Sp sier klart nei til ny medlemskapssøknad, nøyer Ap seg med at slå fast at partiet fortsatt mener det er riktig å være medlem.

Nesje foreslår å skjerpe programmet ved å legge inn at Ap vil søke medlemskap i neste stortingsperiode.

Fra talerstolen argumenterte Nesje med at to negative syn vil veie tyngre enn Aps nøytrale i eventuelle regjeringsforhandlinger.

— Vi må veie opp den ubalansen og ikke fire mer enn nødvendig. Ap må ikke selge seg til småpartiene, sa Nesje.

Nei-mann Odd Rambøl var førstemann på talerstolen og raljerte over Nesjes politiske matematikk som gjør to småpartier tyngre enn ett stort.

- Spolere flertallet

Rambøl advarte så mot å kjøre frem EU-saken og på den måten spolere muligheten for et nytt flertall.

Til dette repliserte Nesje:

— Taktikken til nei-siden er nettopp å kjøre på at regjeringssamarbeid er viktigere enn EU. Når ja-partiet Ap toner ned EU-saken, har taktikken vunnet frem.

Heller ikke fra ja-folkene Arne Jakobsen, Ranveig Frøiland og Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk Nesje støtte. Strøm-Erichsen som sitter i sentralstyret, forsvarte programmet slik det står:

— Formuleringen gir partiet selvråderett i EU-saken. Vi har en åpning, men ingen forpliktelse til å kaste landet ut i en tredje folkeavstemning, sa hun.

Formelt blir forslaget om å skjerpe EU-profilen oversendt det nye styret, der Eirik Aarek fortsetter som leder.

Nesje tok nederlaget med fatning og regner med nye runder om EU på fylkesårsmøtet og landsmøtet.

Skepsis til ny abort-sak

Forslaget om å flytte grensen for selvbestemt abort fra 12 til 16 uker ble kommentert av flere.

Skepsisen til forslaget var stor blant dem som tok ordet. Anne Gine Hestetun er redd en ny, opprivende abortdebatt:

— Det er fortvilende at noen vil legge ved til bålet. Jeg ser heller ikke hensikten når 94 prosent får medhold med dagens nemndordning, sa Hestetun.

— Ap blir hoggestabbe for de borgerlige partiene hvis vi går inn for dette, sa Arne Jakobsen, som i går ble utnevnt til æresmedlem i Arbeiderpartiet.