• Jeg vil bli overrasket hvis man skulle komme til at det ikke er tillatt med statsstøtte til CO2-rensing av gasskraftverket på Mongstad.

Det sier direktør Amund Utne, leder av konkurranse— og statsstøtteavdelingen i ESA til BT. Det er ESA som overvåker og passer på at EØS-landene holder seg innenfor EU-reglene.

— Diskusjonen kommer nok til å stå om hvor mye og hvilken type statsstøtte som kan gis, legger Utne til.

Den generelle regelen i EU- og dermed også i EØS-traktaten er at statsstøtte er forbudt. Men det er unntaksregler, blant annet på miljøområdet, og EU-kommisjonen har gitt en rekke retningslinjer for hvordan de skal forstås.

De nåværende retningslinjene gjelder ut dette året, og det er nettopp lagt frem forslag til nye retningslinjer. Men forslaget inneholder ikke noe kapittel om unntak for CO2-fangst fra gasskraftverk.

— Det er ikke så overraskende. Kommisjonen forklarer det med at det er for tidlig å utforme eksplisitte regler på et område man ikke har erfaring med, sier Utne.

Forslaget fra Kommisjonen skal nå ut på høring og i begynnelsen av juli skal det være et felles møte for alle EU- og EØS-landene om saken. Trolig blir nye retningslinjer vedtatt sent på høsten.

Utne understreker at selv om det ikke kommer regler om CO2-fangst, betyr ikke det at statsstøtte blir ulovlig. Men i saker som ikke er omfattet av unntaksreglene for statsstøtte, må det enkelte land sende inn en såkalt notifikasjon, en slags søknad. For EØS-land er det ESA som behandler notifikasjoner, for EU-land er det Kommisjonen.

— Jeg regner det som ganske klart at Norge må sende inn notifikasjon om statsstøtten til CO2-fangst på Mongstad. Det er naturlig at vi da konsulterer Kommisjonen, siden vi skal praktisere regelverket likt for EU- og EØS-land, sier Utne.