Regjeringens bidrag på flere hundre millioner kroner er nemlig statsstøtte som kan komme i konflikt med EØS-avtalens strenge regler på dette området.

Regjeringen har ikke sikret seg på forhånd, og må nå i møter med EFTAs overvåkingsorgan ESA for å finne ut om statsstøtten til CO2-renseanlegget på Mongstad er lovlig.

Enhver støtte forbudt

— Enhver form for statsstøtte er i utgangspunktet forbudt, og det er ikke tvil om at dette er statsstøtte, sier førsteamanuensis Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo.

I Olje- og energidepartementet vet man ikke om avtalen mellom Statoil og departementet er lovlig.

— Vi skal raskest mulig ha møte med ESA for å finne ut hva vi kan gjøre, og hva vi ikke kan gjøre. Vi må sørge for at dette ikke kommer i strid med EØS-reglene, sier informasjonssjef Sissel Edvardsen i Olje- og energidepartementet.

Det betyr at den avtalen som ble presentert av statsminister Jens Stoltenberg torsdag kveld, kan se helt annerledes ut etter møtene med ESA.

I tillegg kan det gå ut over tidsplanen for oppstarten av teknologiselskapet som skal utvikle renseteknologien. Ifølge avtalen skal det opprettes i løpet av året, men møtevirksomhet med ESA, pluss en behandlingstid på minst to måneder, kan trenere prosessen.

Mulig miljøunntak

Jens Stoltenberg la torsdag vekt på at renseanlegget ved Mongstad er et miljøprosjekt. EØS-landene er opptatt av å fremme miljøprosjekter, og dermed kan de gjøre unntak for slike. Førsteamanuensis Hjelmeng tror at vil ESA stille strenge vilkår ved en eventuell godkjenning.

— De vil nok forsikre seg om at det dreier seg om investeringsstøtte, og ikke støtte til en kontinuerlig operasjon, påpeker han.

EFTAs overvåkingsorgan ser langt mer kritisk på støtte til kontinuerlig drift enn til engangsinvesteringer.

Lang behandlingstid

Visedirektør ved Juridisk avdeling hos ESA i Brussel, Michael Sanchez-Ridelsky, venter nå på at regjeringen tar kontakt.

— De må sende oss all informasjon så snart som mulig. Deretter behandler vi saken og gir dem et svar innen to måneder, sier Sanchez-Ridelsky.

Han sier det er for tidlig å si om Mongstad-planene kan gå under miljøunntaket.

Uansett må ingen statsstøtte betales ut før ESA har gitt endelig klarsignal.

— Hvis de betaler noe ut før vi har godkjent statsstøtten, må de betale det tilbake igjen, uansett hva som blir utfallet av vår behandling, sier ESA-direktøren.

Kan klage på et ja

For skuffede miljøvernere kan det likevel være et håp dersom ESA sier ja til planene. Miljøbevegelsen kan, sammen med konkurrerende kraftprodusenter, klage inn vedtaket til Efta-domstolen.

— Et søksmål mot godkjennelsen kan trenere prosessen i opptil ett år. Oppsiden ved å trenere er absolutt til stede, sier førsteamanuensis Erling Hjelmeng.

FALCH, KNUT