Arbeidet skal foregå mandag til lørdag mellom klokken 07 om morgenen og klokken 18 om ettermiddagen.

— Veien vil ikke være stengt hele dagen. Vi vil åpne for busser, så de bilene som kommer samtidig som bussene slipper gjennom. Resten må regne med ventetid på rundt en time, sier Skule Jacobsen, byggeleder i Statens Vegvesen.

Svært rasutsatt

Den aktuelle strekningen langs Jølstervatnet er svært rasutsatt, og sikringsarbeidet er en midlertidig løsning mens det jobbes med planer om å legge strekningen i tunnel.

— Onsdag vil veien for det meste være åpen, ettersom vi bruker dagen til å sette opp utstyr i fjellskrenten, men fra torsdag vil veien stenges, sier Jacobsen.

Vegvesenet kommer til å slippe gjennom trafikk som kommer samtidig med rutebussene og ambulansebussene.

— De kommer såpass ofte at vi ikke regner med at bilister må vente i mer enn én time.

En snau måned

Det er satt opp omkjøringsrute for kjøretøy under 7,5 tonn på fylkesvegen 451 på sørsiden av Jølstervatnet.

— Dette er en svært smal vei, så om en klarer å kjøre samtidig som rutebussene, så er det en bedre løsning.

Arbeidet skal være ferdig innen 4. oktober.