— Kryssing av Boknafjorden og Bjørnefjorden er teknisk mulig. Det store spørsmålet er om det bevilges nok penger, sier Olav Ellevset.

Han er prosjektleder for Rogfast og Hordfast, de to fjordkryssingene som skal gjøre E39 mellom Bergen og Stavanger fergefri.

Tror på fjordkryssing

Da Stortinget i 1995 fikk stortingsmeldingen om stamvei mellom Kristiansand og Trondheim var konklusjonen at en fergefri kryssing av Boknafjorden og Bjørnefjorden ikke var realistisk i overskuelig fremtid.

Fergefritt over Sognefjorden ble ansett som urealistisk.

Ellevset, som har i oppgave å utrede de tekniske løsningene tegner et optimistisk bilde av mulighetene for å krysse fjordene, også Sognefjorden.

— Det er krevende, særlig er kryssingen av Boknafjorden med bro vanskelig på grunn av havdønninger, men de tekniske utfordringene lar seg overvinne. Vi må bare sette inn nok mannskaper til å overvinne de, sa Ellevset.

Rogaland først

Ellevset presenterte to ulike broalternativer til kryssing av Bjørnefjorden. Den ene en hengebro på faste og flytende elementer, den andre en mer tradisjonell flytebro med høybro på ene enden slik at skipstrafikken kan passere.

— Prisen på det billigste alternativet er 8,6 mrd. kroner, det dyreste – hengebroen – er beregnet å koste mer enn det dobbelte.

I Hordaland ser både politikere og næringslivet med misunnelse på Rogaland. Rogfast er kommet inn i Nasjonal transportplan, det er ikke Hordfast. Veidirektør Terje Moe Gustavsen sier at årsaken til dette er at Rogfast er kommet vesentlig lengre i planleggingen.

— Så får vi se hvor langt vi kommer i vårt arbeid med Hordfast. Vi har ingen ønsker om å forsinke Hordfast, la det være helt klart. Og vi vet at vi kommer til å bli dyttet på, sier veidirektøren.

Vil ikke bestemme seg

Det andre viktige spørsmålet for Hordalands del er trasévalget. Skal den fergefrie stamveien gå i midtre lei om Os over Bjørnefjorden til Reksteren og derfra til Stord, eller skal den gå indre lei om Fusa. Moe Gustavsen ga lite håp til dem som på Bergen Næringsråds konferanse i går vil om Fusa.

— Vår oppgave er å ta et overordnet nasjonalt ansvar og da må vi bestemme oss for den løsningen som er økonomisk og transportmessig mest bærekraftig i et nasjonalt perspektiv, sier Gustavsen.

To av fylkets fremste samferdselspolitikere, stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker (H) og Magne Rommetveit (A), vil ikke binde seg til noen alternativer ennå.

— Jeg vil velge det alternativet som er mest realistisk å få vedtatt, sier Rommetveit. Han tror Hordaland Arbeiderparti kan ta stilling til linjevalget i oktober.

— Jeg vil ha det alternativet som skaffer oss et fergefritt samband først, sa Halleraker.

Mesteren på sin side

Blir det fergefritt mellom Bergen og Stavanger innen 2019, vil reisetiden med bil være nesten halvert fra 4,5 timer til 2,5 timer. Ikke rart fylkesordfører Tom-Christer Nilsen lot seg løfte til himmelske høyder av slike perspektiver.

— Vi må få dette sambandet ut av sitt stabile fergeleie. Og vi har Mesteren på vår side. Han tok ikke ferge over Genesaretsjøen, han gikk tørrskodd over.

Synspunkt? Si din mening her.

HENGEBRO: Vurdert brotype for Bjørnafjorden Hordaland. Hengebro på faste og flytende fundamenter.