Siden 12. september har all trafikk over Stord gått via riksvei 545. Dette har ført til nervøse trailersjåfører, biler i grøften og farligere skolevei for barna langs riksveien. Beboere ved Jektevik som bor på «feil» side av sperringen, har måttet kjøre rundt hele øyen for å komme seg til fergen i Sandvikvåg og Jektevik.

Rene julekvelden

— For beboerne ved Jektevik blir åpningen som julekvelden, sier Magne Heggland, senioringeniør i Statens vegvesen.

Han er veldig fornøyd med å kunne åpne til høstferie-utfarten.

Selv om E39 nå åpner igjen betyr det ikke «knirkefri» kjøring. Veien er ikke fult ut asfaltert og anleggstrafikken blir noen måneder til.

— Vi kommer til å jobbe med veien frem til jul. Veien er vil være åpen med de ulemper anleggstrafikken gir, sier Heggland.

Stengt på grunn av bro

Årsaken til stengningen av veien er at en gammel tunnel i Uføro skulle sprenges ned.

— Vi har sprengt bort hele tunneltaket på rundt 18.000 kubikkmeter. Dette vil bli brukt som fyllmasse under utbedringen av E39. I forbindelse med bygging av bro over til Tysnes kommer det et veikryss der tunnelen sto før, sier senioringeniøren.