Søndag gjekk eit større snøskred over E39 i Romarheimsdalen, nær fylkesgrensa mellom Hordaland og Sogn og Fjordane.

Sidan har rasfare gjort at vegen har vore stengt. No melder Statens vegvesen at vegen igjen er opna.

Framleis rasfare

«Brøytemannskapa har no reinska E39 i Romarheimsdalen for snø og vegen er opna for fri ferdsle», skriv Vegvesenet i ein epost.

Men det er framleis rasfare i området, og vegen kan difor bli stengt på kort varsel, åtvarar dei.

To bilar blei heilt eller delvis tekne av raset, og to vaksne og eitt barn blei lettare skadde.

Sjekka dagleg

Ein familie på fem var i den bakerste bilen som blei fanga av snøen. Ragnhild Steinsvik forklarte mandag slik korleis ho opplevde det:

— Eg ser det kjem, så eg bråbremsar. Og så «pang», stoppar bilen, og eg tenker berre: Vi må ut.

Sidan mandag morgon har Vegvesenets geologar vurdert vegen fleire gongar, men kome til at rasfaren har vore for stor. Natt til mandag gjekk til dømes fleire mindre ras.

Også i løpet av tysdagen gjekk det på nytt ras. Dette nådde vegbana.