E39 i Romarheimsdalen, nær fylkesgrensen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane, ble åpnet for trafikk tirsdag ettermiddag klokken 16.30. Veien ble første gang stengt i begynnelsen av mars på grunn av ras.

— Geologen vår har meldt tilbake at det ikke lenger er rasfare, sier vaktoperatør Tina Fjeldavli ved Vegtrafikksentralen.

Kulden kan løse problemet

1. mars gikk et større snøskred i dalen. Totalt fire biler og 11 mennesker var involvert i skredet.

— Vi håper snøen kan binde seg tilstrekkelig til at vi kan åpne, nå når finværet og kulden kommer, sa vaktoperatør Ove Amundsen ved Vegtrafikksentralen i Hordaland, tidligere tirsdag.

Vurdert fortløpende

Mandag ble det foretatt en grundig vurdering av området med helikopter. Da var det fremdeles er vått og mildt i området, og risikoen for nye skred var fremdeles stor. Det ble også foretatt nye vurderinger tirsdag av Vegvesenets geolog.