• Det må beregnes nøye, sier byggeleder. Militærbro tidligst i bruk lørdag.

Flomskadene ved Skorve mellom Evanger og Voss er omfattende. Nå vurderer Statens vegvesen å hente inn en såkalt Baileybro å få løse flokene på E16.

— Broen er påplass på stedet, men vil først kunne tas i bruk lørdag, sier trafikkoperatør SveinIvar Ellefsen hos Statens vegvesen.

En Baileybro er en flyttbar, ferdiglaget gitterbro som er utformet til bruk for ingeniørtropper. Slike broer er sterke nok til å bære stridsvogner.

«Må beregnes nøye»

— Men det er ikke tilrådelig å legge den i eksisterende vei. Den må i så fall settes opp ved siden av veien, lenger inne - noe som må beregnes nøye. Grunnforholdene er ustabile og dårlige, sier byggeleder Vossakontrakten, Bente Bergstø.

De store nedbørsmengdene sist uke har gravd ut grunnen under veien. Forholdene er blitt stadig verre.Geoteknikere har vært på plassen og analysert grunnforholdene. De vil fortsette sine beregninger torsdag.

Bergstø håper at broen kan komme på plass lørdag.

Omkjøring

E16 ved Skorve er helt stengt for tunge kjøretøy. Kjøretøy over 7,5 tonn må benytte fylkesveg 7 om Hardanger/Kvamskogen.

Ifølge BA.no er det meldt om «noe problemer» på omkjøringsveien for tungtransporten.

Personbiler kan passere, men operatør Thore-Andree Halland i Vegtrafikksentralen sier at det er manuell dirigering på stedet. Det er ikke kommet melding om større trafikale problemer.

— Vi har ikke hørt så mye derfra, sier Halland.

Tips eller bilder? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post