Om lag 10.000 tonn knust stein raste ned fjellsiden mot E16 mellom Voss og Gudvangen tirsdag. Det tilsvarer en fotballbane dekket med et metertykt lag med stein, eller vekten til 7000 personbiler.

Å fjerne massene vil bli en krevende jobb.

— Jeg tror ikke vi starter i dag. Vi må bruke dagen til planlegging og organisering. Arbeidet vil ta noen dager, sier geolog Svein Helge Frækaland i Statens vegvesen, som har undersøkt stedet onsdag.

— Kan du anslå hvor mange?

— Hvis jeg skal tippe, vil jeg si mellom tre og fem dager. Det er et utrolig stort ras, sier han.

Må ha oppholdsvær

Arbeidet kan kun pågå i dagslys, når det er godt vær. Ved regnvær er rasfaren for stor.

Steinen må fjernes ovenfra og ned. Det er ikke teknisk mulig å begynne med veibanen. Ettersom rasstedet ligger i et verdensarvområde, kan ikke steinen dumpes i elven. I stedet skal den fraktes bort i lastebiler.

— Vi har funnet en grunneier i Nærøydalen, utenfor verdensarvområdet, som er villig til å ta imot massene, sier Frækaland.

Raset ved Gudvangen er ifølge Statens vegvesen rundt 70 meter bredt.

Omkjøring

Raset gikk tirsdag kveld på E16 rett ved Gudvangen. Omkjøring går nå via Vikafjellet. Det er ifølge Statens Vegvesen ingen kø på denne strekningen.

Også ved Skomle bru mellom Vinje og Voss ble veien stengt tirsdag etter flom. Vegen ble åpnet for trafikk igjen tirsdag kveld. Faren for ny stenging er til stede, ettersom det er ventet store nedbørsmengder onsdag ettermiddag.

Ras gikk også mellom Stalheimtunnelen og Sivletunnelen tirsdag kveld. Ifølge politiet ble ingen personer skadet i rasene.

Oppdaterte trafikkmeldinger her.

- Vannet rant inn i bilen

Ifølge Arnstein Karlsen rant store vannmasser i hovedveien og sperret trafikken ved Skomle bru.

— Jeg var på vei mot Gudvangen, men måtte gi opp på grunn av flommen. Vannet rant inn i bilen, sier Karlsen.

Han måtte ha hjelp av NAF for å få bilen med seg tilbake mot Voss.

Torkjell Kjosås kjørte gjennom oversvømmelsen ved Skromle bru ved 17.30-tiden, drøyt to timer før veien ble stengt.

— Jeg må ha vært den siste personbilen som kunne passere. Vannet steg og kom inn i bilen. Den hostet og harket og hadde det ikke bra. Det er mulig større biler klarer det, men det er nok mange som står fast, forteller han.

Snart sto vannet en halvmeter dypt på veien.

Fergen hang fast i kaien

I tillegg til ras og flom var også fergen mellom Bruravik og Brimnes stengt i to og en halv time tirsdag ettermiddag på grunn av et strømbrudd.

Det gjorde at fergen hang fast i kaien og ikke kom seg av sted. Dermed var faktisk hele øst-vest vært stengt en periode tirsdag.

Strømbruddet omfattet hele Voss, Ulvik og Granvin kommuner. Etter en time var feilen retten opp.

I Granvin havnet en stor stein i veibanen og skapte problemer for trafikken.

Planlagt rassikring

Raset mellom Voss og Gudvangen var ikke uventet.

— Det har gått flere ras på dette stedet tidligere, og etter planen skal sikringsarbeidet starte allerede neste uke, sier operatør Ketil Molvær.

Raset består i hovedsak av knuste steinmasser.

— Mye av det er nesten helt pulverisert fordi skråningen ned til veien er svært bratt, sier Molvær.

Torkjell Kjosås
ARNE HOFSETH
ARNE HOFSETH
ARNE HOFSETH (MMS)