Frå før har berre ungdomsskuleelevane som har eigne kontoar i det kommunale datasystemet. Det nye systemet skal vera i drift frå byrjinga av 2004, og dermed kan alle elevar datakommunisera med kvarandre og lærarane.

Det blir også ein nyttig kommunikasjonskanal mellom heim og skule. «Dette vil effektivisera skulekvardagen for både elevar og tilsette, og forenkla vedlikehaldsarbeidet for IKT-eininga, seier pedagogisk IKT-konsulent Gisle Østrem til Stord kommune si nettside.