24. april ble tenåringen fra Hordaland innlagt på sykehus med den livsfarlige sykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) etter å ha hatt diaré.

Tilstanden var først alvorlig, men pasienten var i bedring etter få dager. Tidligere denne uken ble jenten utskrevet fra sykehuset.

**Les også:

Oppfordres til å være årvåkne**

Ennå venter smittejegerne på svar på prøven fra et barn under ti år fra Nordland, som mistenkes å være smittet. Analysene av denne prøven vil være klar i neste uke, opplyser avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Livsfarlig nyresykdom

Onsdag ble det klart at et barn fra Møre og Romsdal som Folkehelseinstituttet hadde mistanke om at kunne være rammet av den farlige E. coli-varianten, ikke var en del av utbruddet.

Tidligere i år ble to toåringer i Tromsø og Nordfjordeid smittet av E.coli— bakterie. Begge utviklet HUS, og i januar døde den to år gamle gutten fra Nordfjordeid. I mars ble et søskenpar i Trøndelag smittet og i april ble en jente fra Sandefjord innlagt på Rikshospitalet i Oslo med symptomer på E. coli-smitte.

Folkehelseinstituttet slo nasjonal E. coli-alarm i slutten av mars.

Leter etter kilden

Folkehelseinstituttet har ennå ingen konkrete mistanker om hvilken smittekilde E. coli-utbruddet stammer fra.

Dette er konklusjonen etter et møte med matsmittekomiteen på Folkehelseinstituttet fredag.

– Vi var enige om at det er rimelig å fortsette med stor intensitet i arbeidet. Vi har ennå ingen mistanke til konkrete produkter. Når vi har det, vil vi gå ut med den informasjonen, understreker Aavitsland.

Tilfreds

Møtet fredag hadde som oppgave å gjøre opp status så langt og planlegge innsatsen framover.

– Konklusjonen etter møtet er at komiteen er tilfreds med det arbeidet som er gjort så langt. Den kom med en del forslag og innspill som vi skal se nærmere på til uken, sier Aavitsland.

Database

Folkehelseinstituttet går gjennom en database med over 3.000 innkjøp som familiene til de smittede har gjennomført, og i tillegg jobber personale fra Veterinærinstituttet med å undersøke over 200 matvarer hentet fra de to siste familiene.

Inntil smittekilden er funnet, kan myndighetene bare be foreldre, barnehager og helsevesen om å være på vakt og ta sine forholdsregler. Spesielt hvis det oppdages blodig diaré hos barn. Da bør disse pasientene utredes for E. coli-infeksjon, og mistenkte tilfeller varsles til Folkehelseinstituttet.