— Et barn i en barnehage i Masfjorden har fått bekreftet E. coli-smitte. Det ble kjent i dag, sier Aslaug Sandvin, sjef i Mattilsynets distriktskontor for Bergen og omland.

Barnet går i Nordbygda barnehage. Sandvin understreker at det foreløpig ikke er klart om smitten er et enkelttilfelle eller en del av det nasjonale utbruddet.

— Folkehelseinstituttet jobber med å analysere hvilken type det er. Det vil ta noen dager før resultatet er klart, sier Sandvin.

- Ble litt satt ut

  • Jeg har ikke sett for meg at det kunne skje her, så langt ute på landet. Jeg ble litt satt ut, sier Thomas Sleire-Gjerde, som har en datter på ett og et halvt år i Nordbygda barnehage.

Han er også foreldrerådsrepresentant på trinnet der datteren går.

— Du blir bekymret, helt klart. Jeg har et godt forhold til barnehagen, og har full tiltro til at ledelsen gjør det som er nødvendig. Samtidig er det viktig at vi foreldre får god informasjon om hva vi skal gjøre, sier Sleire-Gjerde.

Foreldrene i Nordbygda barnehage var innkalt til et møte klokken 16.00 i ettermiddag, der kommunelegen informerte om situasjonen.

— Det ble sagt at de ikke får prøvesvarene før i morgen ettermiddag, forteller Sleire-Gjerde.

Det vil bli holdt et nytt møte til samme tid i morgen dersom prøvene viser at det er en farlig variant av E. coli-bakterien.

Syv smittet siden januar

Det nasjonale utbruddet er knyttet til E. coli O157-bakterien. Siden januar er det påvist samme stamme av E. coli O157 hos fem barn under ti år og to barn over ti år.

— Det er vanskeligere enn å finne nålen i høystakken. Syv personer i hele landet er smittet over et langt tidsrom og de kan ha spist hva som helst, sa smittevernoverlege Øystein Søbstad til bt.no for noen uker siden.

Sjekker mat og miljø

Mattilsynet bistår nå ved å kartlegge og ta prøver av mat og miljø i Nordbygda barnehage.

Etter hvert vil de også intervjue foreldrene til det smittede barnet i jakten på smittekilden.

— Det finnes tusenvis av E. coli-typer. De fleste er ufarlige, men det er også mange som gir sykdom. Typen som har gitt det nasjonale utbruddet er en helt spesiell stamme - og vi vet ikke om det siste barnehageutbruddet er av denne typen, understreker Sandvin.

NATIONAL SCIENCE FOUNDATION
SJELDEN BAKTERIE: Det er uklart om barnet er smittet av samme E. coli-type som har rammet syv familier hittil i år.
Lene Solbakken, Folkehelsein.