Staten har løyvt 80 millionar kroner til tiltaket, ein tilsvarande sum skal krevjast inn som bompengar. Ferja Halhjem-Sandvikvåg blei bompengebelagt frå 1.januar i år til føremålet.

Arbeidet startar i sør på strekkja Borevik-Jektevik for å koma på baksida av dei berykta hårnålssvingane i Uføro.