Denne veien er den mest ulykkesutsatte i Hordaland, og det skal gjennomføres flere tiltak for å gjøre den tryggere. Ett av dem er å legge ny midtstripe.

I et par uker har det bare vært en midlertidig oppmerking på en nyasfaltert strekning nær Bolstad, på vei mot Bergen fra Voss. I løpet av denne uken begynner veivesenet med å etablere forsterket og permanent midtoppmerking.

Vibrasjon og rumlelyd

Forsterket midtoppmerking er veioppmerking som er utstyrt med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet som kjører oppå midtlinjen.

— Ny midtlinje vil ligge i sentrum av fresingen, som er 55 centimeter bred, sier byggeleder Thor Fridtjov Jensen i Statens vegvesen.

Arbeidet vil pågå på sen kveldstid og om natten. Det vil bli manuell dirigering der arbeidet pågår.

Når den nye midtlinjen er på plass, vil det bli en rumlelyd når biler kommer oppå den.

— Fordelen med forsterket midtoppmerking er, at den i tillegg til lyd, gir en vibrasjon i kjøretøyet, sier Jensen.

På denne måten håper man å «vekke» uoppmerksomme sjåfører, slik at de igjen holder rett side av midtstreken.

Prøvd med hell

Tilsvarende midtlinjemerking er tidligere foretatt på andre strekninger i Hordaland, som E 39 ved Nordhordlandsbrua, Rv 580 Flyplassvegen og Rv 13 ved Voss.

— Erfaringene med forsterket midtoppmerking, er gode, sier overingeniør Jensen.

Siden 1990 har det vært over 60 dødsfall i ulykker på E 16 mellom Bergen og Voss. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen skrev i fjor høst brev til samferdselsministeren med krav om styrket sikkerhet på strekningen. Forsterket midtlinje er ikke det eneste tiltaket som vil bli satt ut i livet. Ni tunneler har fått eller vil få hvitkalkede vegger. Det vurderes også å lage to nye stopplommer, steder der tyngre kjøretøyer kan stanse for å slippe trafikken bak seg forbi. Det foreligger også planer om å dosere noen av svingene annerledes.

Midtrekkverk umulig

— Midtrekkverk vil være det aller beste, ulykkesreduserende tiltaket, men slik veien ligger i dag, er det dessverre ikke plass til det, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

Han viser til at ulykkene mellom Bergen og Voss forrige uke nok en gang understreker behovet for høynet sikkerhet på strekningen. Fredag forårsaket en bil som ramlet av en tilhenger, kollisjon med en annen personbil. Fordi en brannbil kom borti Luftambulansens helikopter, ble veien helt eller delvis stengt i flerfoldige timer. Søndag var i alt seks biler innblandet i to kollisjoner mellom Bergen og Voss. Heldigvis ble ingen alvorlig skadet i disse uhellene.

Fylkesordføreren er glad for at det i all fall skjer noe langs ulykkesstrekningen.

— Vi forstår at det kan ta tid å få på plass tiltak, men vi skulle ha ønsket det hadde gått fortere. Vi er likevel glad for alt som blir gjort, sier Tom-Christer Nilsen.