Statens vegvesen antydet tidligere at tunnelen kunne åpnes for trafikk igjen onsdag etter steinraset 20. november.

Men fjellet må sikres før ryddemannskapene kan gå inn og fjerne steinmasser fra den ødelagte tunnelportalen. Hvor lang tid det vil ta, blir avklart med det første.

Dersom det kommer vintervær, blir sikringsarbeidet mer komplisert og vil ta lengre tid, opplyser Statens vegvesen.

Så lenge vær— og føreforhold tillater det, kan trafikken gå via gamleveien i Austmannalia, da med kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

Alternative ruter er E16 Filefjell, riksvei 7 Hardangervidda eller E18 om Sørlandet.

Austmannalitunnelen ble stengt 20. november da steinblokker fra fjellsiden raste ned og knuste portalen ved vestre inngang til tunnelen. Ingen personer kom til skade.

Tunnelen er 903 meter lang og ligger like overfor Røldal i Hordaland.

Oppdaterte veimeldinger her.