OLGA STOKKE

DAG GRUNDSETH (foto)

18 år og dumpet av barnevernet. Det er hverdagen for mange barnevernsbarn. Men i likhet med andre 18-åringer trenger de trygge voksne i livet sitt. Noen som kan hjelpe til med en jobbsøknad, diskutere utdannelse eller fryde seg over en Champions League-kamp med.

Krever lovpålegg

— Det blir ikke det samme med en sosialkurator på NAV. Behovet for nære relasjoner slutter ikke på 18-årsdagen. Det er forskjell på å bli myndig og å bli voksen, sier Johan Holand i Landsforeningen for barnevernsbarn.

Holand flyttet til barnevernsinstitusjon da han var 11 år. Nå er han 24, utdannet snekker, og reiser landet rundt med foredrag om barn i barnevernet og om ettervern.

— Det er på tide at vi får lovpålagt ettervern for barnevernsbarn over 18 år, det vil hindre at så mange ender opp som langvarige sosialklienter. I dag er ettervern frivillig, og det er det kommunale barnevernet som får regningen, sier han.

Dyster forskning

Nesten tre av fire tidligere barnevernsbarn har mottatt sosialhjelp etter fylte 18 år, opplyser forsker Sten-Erik Clausen ved NOVA (Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring). Sammen med NOVA-kollega Lars B. Kristofersen vil han på nyåret publisere forskningsstudien Barnevern i Norge 1990-2006. Oppdragsgiver er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

— Prognosene for barnevernsbarn er ikke gode. Endel barn kommer i kontakt med barnevernet fordi de er rusmisbrukere, andre på grunn av foreldrenes omsorgssvikt/rusmisbruk, sier Clausen.

Mens to av tre barnehjemsbarn har fått sosialhjelp etter fylte 18 år, mottok rundt åtte prosent av alle mellom 20 og 24 år sosialhjelp i fjor. 2,6 prosent av hele befolkningen fikk slik hjelp i fjor.

Høy dødelighet

NOVA-forskerne har analysert tall statistikk over alle barn som har vært i kontakt med barnevernet fra 1990 til 2006. Det handler om 121.000 barn og ungdommer.

I en studie fra 2005 viste Kristofersen at det var svært høy dødelighet, deriblant selvmord, blant barn og unge som har hatt hjelpetiltak i hjemmet eller er vokst opp i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon. Også de biologiske foreldrene til disse barna har høyere selvmordstall.

— Barnevernsbarn har langt høyere risiko for helseproblemer sammenlignet med andre barn, sier Kristofersen.

Økt bevissthet om ettervern er bakgrunnen for at NOVA-forskeren nå skal i gang med ytterligere en studie om barnevern og ettervern, finansiert av Norges forskningsråd. Den skal være ferdig ved utgangen av 2008.

AFTENPOSTEN/BERGENS TIDENDE

Dag W. Grundseth