— 2009 ble intet gyllent år for Hordaland politidistrikt, sa politimester Ragnar Auglend da han i dag åpnet pressemøtet der han la frem årsstatistikken for i fjor.

Etter jevn nedgang i antall lovbrudd i fem år, steg antallet anmeldte forbrytelser i fjor med over 20 prosent.

Uten narkotikaforbrytelser, som politiet stort sett selv må finne, steg antallet forbrytelser med 34,4 prosent. Det har vært økning i alle typer lovbrudd, bortsett fra voldssaker, som hadde en liten nedgang.

Skylder på politikonflikten

Oppklaringsprosenten var heller ikke noe å skryte av for politimesteren. 31,9 prosent i 2009, mot 39,1 i 2008.

Politidistriktets mål er å oppklare 40 prosent av lovbruddene. I stedet måtte hordalandspolitiet i fjor for første gang siden politireformen i 2000 finne seg i å ligge under landsgjennomsnittet.

Politikonflikten som pågikk fra høsten 2008 til sommeren 2009 er en av forklaringene, tror politimesteren.

— Det er vanskelig å si i hvilket omfang, men at den har virket inn er hevet over enhver tvil. Vi er i stor grad avhengige av den enkelte polititjenestemanns initiativ. Dermed får det effekt på resultatene når gnisten ikke er som den pleier å være blant våre folk, sier Auglend.

- I bedring

Han ser imidlertid tegn til bedring etter at konflikten tok slutt.

— Fra august i fjor fikk vi opp farten igjen. Vi ser at vi nå er inne i et høyere gir, sier politimesteren.

Han viser til tallene fra januar i år, som nå viser at oppklaringsprosenten er oppe i 43,9. I januar i fjor var den 41,4.

Saksbehandlingstiden er derimot ikke helt nede på nivået der Auglend vil ha den. Mens tall fra januar i fjor viste at politiet gjennomsnittlig brukte 118 dager på å etterforske og ferdigbehandle en straffesak, ligger saksbehandlingstiden nå på 128 dager.

— Det skyldes at vi har med en del gammel moro fra tiden under konflikten, som vi må bli kvitt etter hvert. Målet er å komme ned på 120 dager, sier Auglend.