De kommer på døren og tilbyr seg å steinlegge oppkjørselen eller terrassen din i morgen. Jobben gjøres svart, men de britiske steinleggerne er ikke billige.

Britene og deres østeuropeiske arbeidere tar som regel ikke mindre enn 500 kroner kvadratmeteren, stein inkludert. I går kunne BT fortelle om en huseier i Bergen som betalte 700 kroner kvadratmeteren, og BT kjenner til eksempler der britene har forlangt 1000 kroner kvadratmeteren.

500 kroner for hvitt arbeid

— Dette er jo hårreisende. Da kan du få en mesterbedrift til å ta jobben billigere, sier Rune Lavik, administrativ leder i Wikholm Anleggsgartnermester AS.

— Hva koster det å få dere til å legge stein, for eksempel i en oppkjørsel eller en terrasse.

— For oss er markedspris på belegningsstein på slike plasser gjerne en 400 til 450 kroner pluss moms, inkludert stein og alt arbeid, sier han.

BT har ringt rundt til flere anleggsgartnere og andre som driver med steinlegging i bergensområdet, og alle sier det samme som Lavik. Prisen ligger mellom 400 og 450 kroner.

Legger du til moms, betyr det at det koster mellom 500 og 560 kroner kvadratmeteren å bruke et norsk firma. Og da er alt hvitt og lovlig.

Et par ukers ventetid

Det er likevel ikke bare prisen som gjør at mange lar seg friste av de britiske steinleggerne. For mange er det viktig at de tilbyr seg å gjøre jobben med en gang, og at de bruker mange folk til å gjøre jobben raskt ferdig.

Lavik i Wikholm sier de nå ikke har kapasitet før om et halvt år. Men de jobber helst for større bedrifter.

Andre selskap har langt kortere ventetid.

— Det kommer an på, men slik det er nå er det snakk om uker, sier Renate Solli i Tuwi Wiggen.