Da byrådet laget budsjettet i fjor, regnet finansbyråde Christine Meyer med at lønningene skulle øke med fem prosent i gjennomsnitt. Det regnestykket var basert på statsbudsjettet fremlagt i oktober i fjor.

Riktignok kom det varsler i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett i mai i år om at regjeringen regnet med en lønnsvekst på 5,6 prosent. Men også det sprakk.

Så varslet Kommunenes Sentralforbund som representerer arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret at lønnsveksten ville ligge på 6,34 prosent,

Men heller ikke det tallet holder. For dette tallet er et gjennomsnitt av lønnsveksten i kommunene og fylkeskommunen, og de ansatte i kommunene får en lønnsøkning på 6,58 prosent.

Økningen høres kanskje ikke så mye ut, men bare denne siste økningen gir kommunen 15 millioner kroner mer i lønnsutgifter bare i år.

Og hele Bergen kommunens ekstraregning på årets lønnsfest blir på hele 100 millioner kroner.