Dette er prisene for å lage bråk og hærverk. Og obs: Dette er de laveste takstene. For eksempel melder VG om en mann i Tønsberg som får 8000 kroner i bot for å ha villet slåss med en buktalerdukke i fylla på et julebord i helgen. Mannen hadde både kniv og slåsshanske på seg ta politiet tok han med seg.

  • Drikking på offentlig sted: 2000 kroner.
  • Skadeverk/hærverk: 3000 kroner.
  • Urinering på offentlig sted: 2000 kroner.
  • Ikke rette seg etter politiets pålegg: 4000 kroner.
  • Ordensforstyrrelse: 5000 kroner.
  • Nekte å oppgi personalia til politiet: 3500 kroner.
  • Forulempe/hindre offentlig tjenestemann: 4000 kroner.
  • Tilgrising på offentlig sted: 2000 kroner.
  • Voldsbruk uten skade: 5000 kroner.
  • Voldsbruk med skade: Tiltale og fengsel.