Et søk på finn.no viser at Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) sine boliger er høyere priset enn tilsvarende boliger på det private markedet.

Man kan leie toroms i Markeveien på 65 kvm til vel 6000 kroner — bare en hundrelapp dyrere enn hva SiB tar for 29,5 kvm toroms leilighet i Sverres gate.

Administrerende direktør i SiB, Egil Pedersen, er likevel ikke enig i at SiB er i ferd med å bli en prispådriver i leiemarkedet.

— Det er helt uriktig. Gjennomsnittsprisen på våre hybler er i dag 2400-2500 kroner, og vi gjør alt vi kan for å bygge billigst mulig. De nyeste boligene våre i Sverres gate er riktignok dyre, noe vi slett ikke er glade for. Men prisene avspeiler kostnadene ved å bygge i dag, sier Pedersen.

Både Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB) og Vestlandske Boligbyggelag (Vestbo) har boliger forbeholdt ungdom. BOB leier ut om lag 40 kvm i Solheimslien til vel 4000 kroner.

— Vår filosofi er at vi ikke skal være markedsdrivende, vi skal leie ut under markedspris, sier Simen Sætersdal, daglig leder for boligutleie hos BOB.