På motorveien fra Troldhaugtunnelen mot Rådal er det mange bilister som kjører på veiskulderen for å komme forbi køen når de skal ta av mot Nordås. Distriktsleder Leon Nordanger i Utrykningspolitiet sier til bt.no at de vil begynne å reagere på slik kjøring.

Svindyrt

— Vi ser at en del bilister i bergenstrafikken tar seg til rette i ny og ne, blant annet når det gjelder å kjøre over heltrukne sperrelinjer. Problemet er spesielt at mange kjører på veiskulderen for å komme forbi saktegående kø. I løpet av 10-12 minutter så vi en dag et femtitall biler som kjørte på denne måten for å ta av til Nordås, sier Nordanger.

Fremover skal Utrykningspolitiet ha kontroller ved slike steder, ikke bare ved Nordås.

Blir du tatt, kan det fort bli dyrt. Å kjøre over sperrelinje koster i utgangspunktet 3200 kroner, mens å kjøre forbi på høyre side resulterer i et forenklet forelegg på 5200 kroner.

Farlig

Politiet vil imidlertid ikke alltid nøye seg med det. Hvis kjøringen er slik at det kan oppstå fare, blir bilføreren anmeldt. Dersom uaktsomheten er grov nok, ender det med anmeldelse pluss inndraging av førerkort i mellom ni og tolv måneder.

— Et typisk eksempel på farlige situasjoner er at en som kommer kjørende på veiskulderen lett kan treffe en som kjører lovlydig og skal ta av fra motorveien bakfra, sier Nordanger.

Si din mening her!

Skodvin, Helge
Vegar Valde