I april i år sendte UiB ut en melding om at 205 jusstudenter var mistenkt for juks etter at det var funnet store likheter i besvarelsen av hjemmeoppgaver.

Universitetet varslet sanksjoner, og det utløste rett til fri advokathjelp for studentene. Mange har benyttet muligheten, og de totale utgiftene vil trolig bli høyere enn 1,1 millioner kroner, skriver universitetets nettavis På Høyden. I hele fjor brukte UiB 55.000 kroner på advokatbistand til studenter.

Professor Jan Fridthjof Bernt ved Det juridiske fakultet i Bergen mener det er urimelig at universitetene selv skal betale for studentenes advokatregninger.

– Når universitetene blir økonomisk belastet for å kjøre sak mot juksere, kan dette i verste fall oppmuntre til å se gjennom fingrene med fusk, fordi det blir for dyrt, sier Bernt. Han mener advokatutgiftene burde vært betalt fra sentralt hold.

DYRT: Så langt i år har advokatutgiftene passert 1,1 millioner kroner. Beløpet vil trolig bli høyrere, ettersom beregningene ennå ikke er ferdige.