• Helt forferdelig at de ikke passer bedre på, sier moren.

På rommet sitt på barnevernsinstitusjonen pleiet den 17 år gamle gutten flere velvoksne cannabisplanter. Både guttens mor og politiet reagerer sterkt på at den private barnevernsinstitusjonen Boenheten AS ikke har hatt strengere kontroll med 17-åringen.

— Det er helt forferdelig at de ikke passer bedre på. Plantene luktet så kraftig at det stinket i hele leiligheten. Jeg skjønner ikke at de ikke griper inn, sier guttens mor, som vil være anonym av hensyn til sønnen.

- Livredd

Hun forteller at gutten har vært under barnevernets omsorg siden 13-årsalderen, og at han har slitt med rusproblemer siden da.

— Jeg har gitt beskjed flere ganger om at han ruser seg i leiligheten på institusjonen. Snart er han 18, og da har jeg ingenting jeg skulle ha sagt. Jeg er livredd 24 timer i døgnet for hva som kan skje med ham. Jeg håper at politiet, Bufetat eller noen andre kan gripe inn. Jeg er ikke glad for at dette blir en avissak, men jeg ser på det som et siste rop om hjelp, sier hun.

De tre plantene ble beslaglagt av politiet i forrige måned. I tillegg ble det funnet to-tre stilker som allerede var høstet.

Ungdomsseksjonen i Hordaland politidistrikt har tatt opp hendelsen i en bekymringsmelding til Bufetat, som har inngått avtalen om leie av institusjonsplassene.

Politiet varslet

  • Politiet må selvsagt reagere på en slik ulovlig handling, og vi har gitt skriftlig beskjed til Bufetat om at dette ikke burde skjedd. Det er trist at kontrollen ikke er strengere. Vi har opplevd lignende forhold tidligere også, hvor vi har måttet be Bufetat ta tak i problemet. Etter de tilbakemeldingene jeg har fått, virker det som de har gjort det i dette tilfellet, sier politioverbetjent Svein Bjørn Losnegård.

Guttens mor er ikke beroliget.

  • Han har vært en kasteball i flere år, og er blitt sendt fra den ene institusjonen til den andre. Nå sitter han i en leilighet hvor han liksom skal klare seg selv. Institusjonen skryter hele tiden av at de er så flinke å passe på. Da er det ubegripelig at han kan fortsette å ruse seg og til og med dyrke cannabis på rommet. Hvilket ansvar har de hvis noe skjer med ham? spør hun.

Politiet har derimot gjort en strålende innsats, mener hun.

  • Politiet har fulgt opp på en helt fantastisk måte. De har gjort langt mer enn de er forpliktet til, og har gitt mye bedre omsorg enn dem som egentlig har ansvaret for ham.

Ingen kritikk

Etter det BT forstår har plantene ikke blitt oppdaget fordi de ble oppbevart i et skap. Institusjonen har ikke uten videre lov til å undersøke private skap. Lukten skal ha blitt bortforklart ved å skylde på at huskatten ikke var stueren.

Bufetat har så langt ikke funnet noen grunn til å kritisere Boenheten AS, opplyser avdelingsdirektør Nina Bolstad i Bufetat region vest.

— Vi ser veldig alvorlig på saken, for ungdom som bor hos oss skal selvsagt ikke dyrke hasj på rommet. Det er helt uakseptabelt. Vi har vært i kontakt med Boenheten, som er enig i at dette er veldig beklagelig. De er opptatt av hva de kunne gjort annerledes, sier Bolstad.

- Hva kunne de gjort annerledes?

— De ansatte har jevnlig vært inne på rommet, men for å kunne undersøke private skap må man ha en berettiget og helt konkret mistanke. Dette er en avveining mellom tillit og kontroll. Den foreløpige konklusjonen er at institusjonen handlet forsvarlig, sier Bolstad.

- På hvilken måte er advarslene om rusbruk på rommet fulgt opp?

— Jeg kjenner ikke til de konkrete advarslene, men når dette er noe Boenheten er varslet om, er de pliktig til å ta det opp med vårt fagteam i Bufetat og det kommunale barnevernet.

- Skjer med jevne mellomrom

Styreleder Arve Lund i Boenheten AS vil ikke kommentere den konkrete saken og henviser til taushetsplikten.

— Generelt kan jeg si at vi fører veldig streng kontroll for å hindre at beboere ruser seg på rommene.

- Hva gjør dere hvis dere oppdager at noen ruser seg?

Vi varsler politiet og alle berørte instanser. Dette er noe som skjer med jevne mellomrom. Hvis noen går inn for å bryte reglene, så greier de det. Slik er det også selv i de sikreste fengslene.

- Hvordan foregår den strenge kontrollen?

— Det kan jeg ikke si noe om når det gjelder Boenheten i Bergen, for da må jeg involvere avdelingslederen i Bergen, og han er på ferie, sier Lund.