RAGNHILD HOV

Det er assistentlege Agust Birgisson ved Plastikk kirurgisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus som passer på flaskene. De inneholder dyrket hud som i fremtiden kan revolusjonere livskvaliteten for pasienter som må transplantere hud.

«Flaskeprosjektet» er en del av et større internasjonalt forskningsprosjekt som ledes av professor Gunnar Gunnar Kratz ved Universitetet i Linnkjøping i Sverige.

Til nå har Birgisson og hans medarbeidere kommet så langt at de vet at metoden er vellykket i dyreforsøk.

Vellykket på rotter

Kort fortalt foregår prosessen slik: Hudcellene som blir dyrket frem i flaskene, blir på et visst stadium i utviklingen overført til såkalte microcarrierer som består av et porøst stoff. I disse microcarrierene blir de nyutviklete hudcellene så mange og så sterke at de blir levedyktige ved transplantasjon på hud.

— Foreløpig er ikke prosjektet kommet så langt at vi har kunne prøve den nye metoden på mennesker, understreker Birgisson - Men vi har utført forsøk på rotter med svært vellykket resultat.

Blir fortsettelsen av forskningsforsøket like vellykket, kan de første hudtransplantasjonene på pasienter trolig utføres allerede innen to år.

Ekspertene har dyrket hud i mer enn 20 år til behandling av pasienter som trenger ny hud etter brannskader eller andre alvorlige hudsykdommer eller skader. Men denne huden har ikke samme kvalitet som frisk hud vi flytter fra andre deler av pasientens kropp.

Pasienter som må foreta hudtransplantasjoner med dyrket hud, får tynn og skjør hud. De vil også ofte få plagsom arrdannelse.

— Klarer vi å forbedre kvaliteten på laboratoriedyrket hud, vil fremtiden for den pasientgruppen bli mye lettere, sier legen.

Komplisert behandling

Hudtransplantasjoner en svært komplisert behandling. Og bare en svært liten gruppe har så alvorlige hudskader at det er nødvendig å dyrke frem ny hud, forklarer Birgisson.

Han understreker at generelt har huden stor evne til å lege seg selv. Blant brannskadepasientene er det bare de mest alvorlig skadde som trenger å behandles med dyrket hud.

I Norge regner man at ca. 12000 mennesker blir brannskadet hvert år. Ca. 1000 av disse blir behandlet på sykehus. Til brannskadeavsnittet på Haukeland Universitetssykehus kommer det årlig ca. 100 pasienter. De fleste av dem er svært alvorlig forbrente. Ofte vil det være slik at pasienter som har fått mer en 50 til 60 prosent av huden forbrent, vil trenge ny hud som er dyrket i laboratorium.

Birgisson understreker at den «nye» huden som nå blir dyrket frem i laboratoriet på Haukeland, ikke vil ha samme kvalitet som huden på menneskekroppen.

Langt frem til det perfekte

— Dit er det langt frem. Kanskje flere tiår. Forskerne tror at man bare ved stamcelledyrking eller genmodifisering en gang i fremtiden kanskje kan dyrke frem hud av samme kvalitet som frisk menneskehud.

— Men metoden vi nå prøver ut kan gjøre dyrkingsprosessen mindre komplisert. Selve dyrkingstiden vil trolig kunne kortes ned til ca. tre uker, sier han.