Nemnda var på inspeksjon hos Engelsen i april. Hun har fått forhåndsvarsel om at Dyrevernnemnda vurderer å fatte vedtak om brudd på Dyrevernlovens paragraf 2,4 og 5, som går på at dyr skal stelles godt med og at dyr skal ha stor nok plass og tilgang på godt nok ftr og vann. "Luften i oppholdsrommet var dårlig og lukten av hundeurin tydelig. Med så stort antall dyr i samme rom er det nødvendig med bedre luftventilering", heter det i skrivet fra Dyrevernnemnda. Videre påpekes det at burenes størrelse skal være i henhold til Forskrifter om dyrepensjonat. Vedtak i saken fattes i dag.Kristin Engelsen sier at hun overhodet ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen. Sosiale hunder — Jeg har veterinærattest på at hundene mine er meget sosiale og glad i folk, og ikke har vist tegn på vanskjøtsel. Og hvordan kunne jeg bli den mestvinnende oppdretteren to år på rad, dersom hundene mine ikke hadde tilgang på nok vann og fòr?

Inspektørene fra Dyrevernsnemnda var overhodet ikke interessert i å se på hundene da de var her. De drev kun og målte burene. For det første driver jeg ikke dyrepensjonat, så jeg kan ikke skjønne hvorfor Forskrifter for dyrepensjonat skal gjelde for meg.For det andre har jeg faktisk ganske store bur, sammenlignet med andre hundeeiere, og for det tredje er hundene bare i bur om natten. De liker å klumpe seg sammen når de sover, hevder Kristin Engelsen.Bjørn Borlaug, leder i Dyrevernnemnda i Bergen, sier at forskriftene for burstørrelse gjelder alle hundeeiere, ikke bare de som driver hundepensjonat.

- Fem hunder i ett bur - Jeg synes vi har vært meget snille med Engelsen. Når hun har opptil fem hunder inne i et lite bur, så holder det ikke i det hele tatt. Da er ikke tilholdsstedet for hundene godt nok. Vi må skrive rapport om det vi ser, og da vi var innom var det vitterlig hunder i bur som ikke hadde tilgang på vann, sier Borlaug.

Vedtak i Dyrevernnemnda kan ankes til fylkesveterinæren. Fører ikke anken frem, må dyreeieren rette seg etter vedtaket. Hvis ikke vil vedkommende bli anmeldt til politiet. - Uvanlig - I ytterste konsekvens kan de også bli fratatt dyrene, opplyser Bjørn Borlaug.Edgar Waag, leder i Norsk Kennel Klub avdeling Hordaland, vil helst ikke kommentere saken.

— Det er ikke uvanlig at folk har 4-5 hunder. Men å ha mellom tjue og tretti hunder i huset, er svært spesielt, sier han.