Delta i diskusjonen om dyrere bomring!

Bompengene i bomringen stiger fra 1. april. Nå skal det koste å kjøre på søndagen, og takstene blir 20 prosent dyrere for dem som kjører billigst.

I dag koster hver passering kroner 7,50 for dem som har laveste takst.

Fra og med 1. april må du ut med minimum ni kroner når du passerer en bom. Den enkelte passering uten rabattordning vil fortsatt koste 15 kroner.

— Kommunen har gjort vedtak om å fjerne rabbattgruppen på 50 prosent. Det skal også fra 1. april betales i bomringen 365 dager i året, det betyr at det også må betales på søndager og røde dager i kalenderen. Denne endringen forutsetter at Stortinget stiller seg bak, når saken skal behandles der i slutten av februar, sier direktør Tore Skulstad i Bro og Tunnelselskapet til bt.no.

Fem nye bomstasjoner

Det blir også fem nye bomstasjoner i Bergen. De fem nye bomstasjonene som Bergen bystyre vedtok før jul 2004, kommer ikke på plass i før ut i 2007.

Det blir tre nye stasjoner i sør:

  • I Fjøsangerveien, nord for det nye planfrie krysset.
  • Sør for krysset Storetveitveien/Fantoftveien.
  • Nattlandsveien, nord for Birkelundsbakken (ved Hydro/Texaco-stasjonen på Mannsverk).I tilleg kommer bomstasjoner i hver retning i Michael Krohns gate og Damsgårdsveien. Hensikten er å dirigere trafikken mellom Danmarks plass og Laksevåg gjennom Nygårdshøydetunnelen, og redusere trafikken over Melkeplassen.
DYRERE: Fra 1. april blir det dyrere i bomringen rundt Bergen.
Arkiv