— Riksferger burde vært gratis, siden det er en del av veinettet. Dette blir helt feil og er turistfiendtlig, sier bilist Bengt Larsson som venter på fergen på Halhjem.

Selv reiser han bare med ferger når han drar på tur fra Nord-Norge til Vestlandet.

— Vi prøver alltid å finne fergefrie rutevalg, sier han og har fått reisekostnadene helt opp i halsen.

Pendlere som bruker ferge daglig, skal derimot få opp til 60 prosent rabatt. Og passasjerer skal få reise gratis. Dermed blir det billigere for pendlere enn med dagens priser.

Dette er hovedpunkter i et forslag om en fullstendig omlegging av takstsystemet for bilferger som Statens vegvesen har sendt ut til høring.

- Konkurranseforverring

Ett av forslagene er sommertaksten, som skal gjelde fra 20. juni til 20.august. Bjørn Myhren er administrerende direktør for Hordaland reiseliv. Han mener forslaget gjør det vanskeligere for Hordaland å konkurrere om turistene.

— I vår landsdel er transportkostnadene allerede høye på grunn alle bomstasjonene og fergene. Dette vil bare gjøre vondt verre. Turister fra inn- og utland vurderer ofte kostnaden for å komme seg frem før de velger reiserute. Økte priser gjør det vanskeligere å konkurrere med andre landsdeler som ikke har så mange ferger, sier han til BT.

Hensikten med forslaget er å gjøre takstene mer rettferdige opplyser Vegvesenet.

— Vi må ha en større fergekapasitet om sommeren enn resten av året, noe som til dels skyldes turisttrafikk. Da finne vi det rimelig at de som bruker ferge på denne tiden, også er med på å betale de ekstra kostnadene dette medfører, sier Amdal til NTB.

Myhren synes det er å snu ting på hodet, og understreker hvor viktig turistnæringen er for Hordaland.

- Turister er med på å opprettholde større frekvens på fergeavganger enn det lokalbefolkningen ville klart, sier Myhren.

Økning for noen

Nesten alle bilfergene her i landet bruker det såkalte riksregulativet for ferger, et system der prisen fastsettes ut fra lengde på fergestrekningen. Strekningen Kinsarvik-Kvanndal koster for eksempel i dag 95 kroner for bil med fører.

Ifølge Veivesenets egne regneeksempler vil forslaget føre til at prisen på denne fergeturen går opp til 123 kroner. Med sommertakst blir den nye prisen hele 154 kroner, altså en økning på over 60 prosent fra dagens helårstakst.

Til gjengjeld skal passasjerene få reise gratis. Dagens passasjerpris er 32 kroner, så dersom bilføreren har med to passasjerer er det faktisk penger å spare på det nye systemet.

— Vi legger opp til et betalingssystem som er bedre for dem som bruker ferge ofte. Pendlere som bruker ferge daglig, kan få opp til 60 prosent rabatt. Samtidig blir det dyrere for dem som bruker ferge sjelden, forklarer prosjektleder Erik Amdal i Vegdirektoratet.

Amdal sier at det nye regulativet kan bli satt i verk fra 1. januar neste år dersom Stortinget vedtar det i høst. Den nye sommertaksten vil da gjelde fra 20. juni neste år.