NTB og Krister Hoaas

På Vestlandet har faktisk betalingssatsene i kommunene gått motsatt vei. De har gått opp. Vestlandet er den eneste regionen der foreldrebetalingen har økt det siste året, ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra august i fjor og fram til januar i år økte egenbetalingen med 1,2 prosent.

I Oslo og Akershus kan småbarnsforeldrene nyte godt av den største prisnedgangen med en reduksjon på hele 14,5 prosent. Foreldre i de to trøndelagsfylkene har opplevd en prisreduk-sjon på 5,9 prosent.

Nedgangen skyldes det økte driftstilskuddet til de kommunale barnehagene som ble vedtatt i Stortinget 1. august. I de private barnehagene er prisene redusert med 4,6 prosent fra januar til august i år.