Fra og med 1. juli økes parkeringsavgiften fra 25 til 30 kroner per påbegynte time ved Haukeland Universitessykehus. Døgnprisen øker fra 175 til 210 kroner. Det er dyrere enn noen andre offentlig eide parkeringshus i Bergen.

— Det er hjerterått å skyve pengeproblemene på sykehuset over på pasienter og pårørende. Dette er ekstraskatt på sykdom, sier Jens-Olav Johannessen, fylkessekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Han mener det er mange brukere som kommer ut som tapere.

Mange rammes

— Prisøkningen rammer veldig mange. Blant annet dem som er for syke til å ta bussen og for friske til få rekvisisjon til drosjeskyss, mener Johannessen.

Han kjenner til pårørende som ikke har råd til å besøke sine kjære som er innlagt på sykehuset fordi de ikke har råd til å parkere der. Også brukerutvalget i Helse Bergen har tidligere protestert mot den høye parkeringsavgiften på sykehuset

Vet det svir

Divisjonsdirektør for drift i Haukeland-administrasjonen, Askjell Utaaker, sier at han er klar over at de økte prisene kan komme til å bli en ekstrabelastning for noen.

— Vi beklager at vi måtte gå til dette skrittet, men vi har kommet frem til at det er nødvendig. Prisøkingen er ett av mange tiltak som gjennomføres for å prøve å holde budsjettet i Helse Bergen. Vi regner med å tjene to millioner kroner på dette, og det tilsvarer fem sykepleierstillinger, sier Utaaker i en pressemelding fra Helse Vest.

Han viser til at det finnes gode kollektivtilbud som besøkende kan benytte seg av, og at de færreste pasienter har en liggetid på mer enn fire-fem dager.

-For de aller fleste pårørende vil det altså ikke være snakk om mange kronene i forskjell. Men for de pårørende som har langtidsinnlagte nære vil det nok merkes litt, ja, sier Utaaker til bt.no, og legger til at foreldre med barn som har langvarige sykehusopphold får utgiftene til parkering refundert.

— Et annet grep vi har tatt for å bedre servicetilbudet for parkering er at vi har flyttet flere hundre ansattes parkering fra Sentralblokken ned til Ulriksdal Helsepark. Dette for å løse opp i parkeringsproblemer. Så nå er det lettere for pårørende å finne ledig parkeringsplass, fortsetter han.

Kronisk syke rammes

— Den største gruppen som rammes er alle kronikerene som er innom flere ganger i måneden for å ta prøver og undersøkelser. Ofte må man vente noen timer på gangen på prøveresultater, og for å få slippe til hos legen. Så det går fort minst 3-4 timer hver gang. Det blir igjen fort en tusenlapp i måneden i ekstra helseskatt, sier Johannessen til bt.no.

— Kronisk syke og faste brukere av Haukelands behandlingstilbud får tilbud om månedslisens til rundt 400 kroner, så vi har allerede rabatterte ordninger for å bedre ivareta disse. Det samme gjelder sterkt bevegelseshemmede, sier Utaaker til bt.no da vi konfronterer ham med Johannessens utsagn.

Følger nøye opp

Johannessen poengterer at pårørende som besøker langtidspasienter faktisk tjener som en avlastning for sykehuset, og at det er urimelig at disse nå straffes. Han lover å følge opp ordningen på vegne av sine 30 000 medlemmer.

— Du kan være trygg på at vi følger saken tett og nøye, og vi kommer til å evaluere ordningen i august for å se hva dette medfører i praksis for våre medlemmer, sier Johannessen.

— Vi er ikke fornøyd. Dette vil ramme urettferdig, avslutter han.

REKORD: Fra og med i morgen vil det koste 30 kroner per påbegynte time å parkere ved Haukeland Sykehus.