Overskuddet skyldes i hovedsak økt utbytte fra selskaper og lavere renteutgifter på grunn av utsatte investeringer, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

Kommunen ligger nå an til å få et overskudd på rundt 55 millioner kroner i 2008, rundt 30 millioner mer enn budsjettert.

– Jeg er glad for vi kan vise til et forventet positivt resultat, men det er en bekymringsfull utvikling i kostnadene når det gjelder helse og omsorg. Det positive resultatet skyldes først og fremst ekstraordinære forhold som vi ikke kan regne med hvert år, sier finansbyråd Christine B. Meyer (H).

Økte tilskudd fra staten bidrar til å dekke opp merforbruket innen sektorer som helse og skole.

Byrådet foreslår i tertialrapporten å øke feie— og tilsynsavgiften i år. For de fleste som betaler dette gebyret vil dette innebære en økning på 119 kroner. Denne avgiften har ikke vært justert for økte lønnsutgifter og pris siden 1998. Byrådet foreslår at det blir foretatt en årlig justering av denne avgiften.

Hva synes du om økt feieavgift? Si din mening her!