Arbeidskraftkostnaden steg med 3,6 prosent fra oktober til november i år, viser tall fra SSB.

Materialkostnadene økte med 0,3 prosent.

Fra november i fjor til november i år steg byggekostnadene for boliger med 5,2 prosent.